Pozostałe

Jak uzyskać dofinansowanie na remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej

Życie przynosi różne zdarzenia i niespodziewane sytuacje. O tym, że należy przystosować łazienkę pod kątem osoby niepełnosprawnej, myśli się zazwyczaj w sytuacji, kiedy w domu pojawia się choroba. Osoba nie mająca wcześniej kontaktu z daną chorobą nie zawsze wie, jakie usprawnienia w łazience są potrzebne, aby ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością. O tym co należy, zmienić, najlepiej porozmawiać z osobą, której problem dotyczy. Można również zasięgnąć opinii od osób, które zajmują się planowaniem wnętrz dla osób niepełnosprawnych.

Jak starać się o dofinansowanie remontu łazienki

Remont łazienki, to duży wydatek, jeszcze większym wydatkiem jest dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą starać się o dofinansowanie na ten cel. Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Instytucją, która udziela tego rodzaju wsparcia osobom z niepełnosprawnością ruchową, jest PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, w tym dostosowanie łazienki, jest przyznawane osobom, które mają konkretny rodzaj niepełnosprawności. Wniosek o dofinansowanie remontu łazienki składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Nie ma terminów na składanie tego typu wniosków, można je składać w ciągu całego roku. Dofinansowanie z PFRON wynosi maksymalnie 80 procent całego przedsięwzięcia. Do wniosku o dofinansowanie remontu dołącza się:
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– orzeczenia o niepełnosprawności innych członków rodziny – jeśli występują
– dokument poświadczający prawo do lokalu
– zaświadczenia o dochodach, zatrudnieniu
We wniosku muszą znaleźć się informacje o tym, co stanowi bariery dla osoby niepełnosprawnej i jakie elementy wyposażenia łazienki będą usprawnione. Wzór obowiązującego wniosku można otrzymać w PCPR, również na stronie internetowej. Pozytywnie rozpatrzony wniosek, oznacza, że potrzebny będzie szczegółowy projekt remontu łazienki. Projekt można również sfinansować ze środków PFRON.

Jak zaprojektować łazienkę dla osoby niepełnosprawnej


Podstawową kwestią w planowaniu łazienki dla osoby niepełnosprawnej jest szerokość otworu drzwiowego. Wejście do łazienki musi być na tyle szerokie, żeby weszła tam osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, chodząca o kulach, czy używająca specjalnego chodzika. Przyjmuje się, że standardowo szerokość drzwi w takiej łazience powinna wynosić 100 centymetrów. W łazience nie może być progu. Idealnie jeśli łazienka ma dużą powierzchnię. W łazience dla niepełnosprawnych przestrzeń manewrowa powinna wynosić minimum 150 centymetrów. Być może w niektórych przypadkach, jeśli łazienka jest mała, to da się ją powiększyć kosztem innego pomieszczenia? Jedno z najważniejszych ułatwień dla niepełnosprawnej osoby, to poręcze. Powinny one znajdować się w rejonie miski wc, prysznica, umywalki. Podłoga musi mieć właściwości antypoślizgowe. Funkcjonalnym rozwiązaniem są także baterie bezdotykowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 − jeden =